วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พร้อมด้วย นายโกศล ถาวรวัตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง บริเวณอำเภอบางคล้า (บางกระเจ็ด) อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมีนายกิตติพันธ์ุ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมอบหมายให้ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา และให้ทุกภาคส่วนบูร ณาการทำงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับผักตบชวาอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 
         
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เลขที่ 89 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
    โทร 0-3851-1154 , 0-3881-7392  แฟกซ์  0-3851-4354   E-mail : phraong@hotmail.com