วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายจักริน รุ่งเรือง นายช่างเครื่องกลและนางยุพา สดโสภา พนักงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล(ครั้งที่ 1) ได้ชี้แจง โครงการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและโครงการบำรุงรักษาคูคลองต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรด้านการเกษตร ณ วัดลาดยาว ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชน ดังนี้
1.ต้องการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ต้องการฝึกอาชีพกลุ่มถักสวิง

 
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เลขที่ 89 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
    โทร 0-3851-1154 , 0-3881-7392  แฟกซ์  0-3851-4354   E-mail : phraong@hotmail.com