"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 
แผนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
 

 

     
       
   
   
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
   
     
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เลขที่ 89 ถนนริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
    โทร 0-3851-1154 , 0-3881-7392  แฟกซ์  0-3851-4354   E-mail : phraong@hotmail.com
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 Adobe PDF 9.0